Total de visualitzacions de pàgina:

divendres, 16 de setembre de 2016

L'ALFABETITZACIÓ I L'ALFABETITZACIÓ MULTIMODAL

El tema tractat en aquesta entrada és l’alfabetització i l’alfabetització multimodal, proposat pels professors Gunther Krees i Carey Jewitt, de l’Institut d’Educació de la Universitat de Londres al 2003. L’Alfabetització és la capacitat d’ensenyar o instruir persones de manera que aquestes aprenguin a parlar, escriure i comunicar-se. Quan les persones ens comuniquem, fem servir diferents sistemes, com ara llegar, escriure, escoltar, parlar i visualitzar. De vegades fem servir més d’un sistema a la vegada, combinant paraules i imatges, ja sigui en un llibre, en vídeos, en imatges, etc. Aquests textos que creem mitjançant diferents sistemes a la vegada s’anomenen multimodals. L’Alfabetització multimodal és la capacitat de comprendre diferents tipus de representacions del coneixement i el seu significat, com ara anuncis, pel·lícules, cartells, etc. L’enfocament multimodal pretén que els textos (orals, escrits o visuals) compleixin una sèrie de propòsits i organitzin les idees dels mateixos. Aquest enfocament sistèmic pedagog ajuda a que els estudiants desenvolupin un pensament crític i habilitats d’anàlisi del discurs. Es tracta d’una extensió de l’ensenyament dels missatges i dels diferents mitjans de comunicació.

La multimodalitat textual estableix la necessitat i el metallenguatge per desenvolupar l’alfabetització multimodal en l’educació. Aquesta té com objectiu desenvolupar els estudiants en lectors exigents i coneixedors dels productors de textos multimodals per cridar l’atenció sobre els diversos recursos dels textos i les formes en què les opcions treballen juntes per assolir els objectius de comunicació desitjats. Els estudiants aprenen les diferents opcions de sistemes disponibles en el llenguatge i les imatges a través de xarxes. Finalment, expressen els seus punts de vista i debaten ideologies mitjançant la identificació de les estratègies utilitzades per atraure el lector. Podríem dir que el que és pretén amb l’alfabetització multimodal és que qualsevol persona, en aquest cas els estudiants, sàpiguen interpretar qualsevol tipus de text i, a partir d’aquesta interpretació, creï arguments sòlids i faci crítiques constructives.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada